رييس جمهور جلسه استاني هيات دولت در سمنان را مثبت ارزيابي و تصريح كرد: در جلسه استاني هيات دولت ويژه سمنان، تقريبا همه پيشنهادات براي ادامه رشد شتابان و جهش استان در بخش هاي گوناگون به تصويب رسيد.
دكتر محمود احمدي نژاد عصر امروز پس از پايان جلسه استاني هيات دولت در جمع خبرنگاران به تشريح مصوبات شصتمين سفر استاني پرداخت و گفت: در جلسه استاني هيات دولت مصوبات مهمي درباره اشتغال، صنعت و سرمايه گذاري در استان سمنان اتخاذ و مقرر شد اين مصوبات به طور عادلانه در سراسر استان توزيع شود.
رييس جمهور در ادامه مردم استان سمنان را سرافراز، غيور و مومن معرفي كرد و اظهارداشت: مردم سمنان در طول تاريخ هيچگاه از مسير يگانه پرستي منحرف نشده و همواره متدين و موحد بوده اند.
دكتر احمدي نژاد افزود: معماري، شهرسازي، ادب، سنن و فقاهت مردم اين ديار در سطح كشور ممتاز است و در طول 30 سال انقلاب اسلامي نيز استان سمنان از جمله استان هايي بوده كه بيشترين فداكاري را در راه آرمان هاي انقلاب داشته است.
رييس جمهور با اشاره به استقبال باشكوه مردم سمنان از هيات دولت اظهار داشت: ديروز مردم سمنان به بهانه استقبال از فرزندان، برگ زرين ديگري را بر صفحه افتخارات خود افزودند و اين حضور گسترده نشانه هوشمندي، موقع شناسي و عمق ايمان مردم اين ديار است.
وي اضافه كرد: حماسه اي كه ديروز مردم استان سمنان خلق كردند آثار خود را بر معادلات منطقه اي و جهاني خواهد گذاشت و قطعاً اين گونه حضور پرشور مردمي همه معادلات را تحت تاثير قرار مي دهد.
رييس جمهور با بيان اينكه امروز رفتار مردم ايران به الگويي براي بشريت تبديل شده است اظهار داشت: امروز ساختارهاي سياسي و اقتصادي دنياي مدرن در حال اضمحلال است و بشريت دنبال راه جديدي هستند كه حضور مردم تثبيت كننده اين راه و انديشه در دنياست .
رييس جمهور درادامه خطاب به مسوولان و مديران استان سمنان تصريح كرد: بايد فرهنگ مردمي بودن را در اين استان نهادينه كنيد و مصوبات دور دوم سفر را با شتاب و جديت پي گيري كنيم تا هر چه زودتر عملياتي شود.

رييس جمهور جلسه استاني هيات دولت در سمنان را مثبت ارزيابي و تصريح كرد: در جلسه استاني هيات دولت ويژه سمنان، تقريبا همه پيشنهادات براي ادامه رشد شتابان و جهش استان در بخش هاي گوناگون به تصويب رسيد.
دكتر محمود احمدي نژاد عصر امروز پس از پايان جلسه استاني هيات دولت در جمع خبرنگاران به تشريح مصوبات شصتمين سفر استاني پرداخت و گفت: در جلسه استاني هيات دولت مصوبات مهمي درباره اشتغال، صنعت و سرمايه گذاري در استان سمنان اتخاذ و مقرر شد اين مصوبات به طور عادلانه در سراسر استان توزيع شود.
رييس جمهور در ادامه مردم استان سمنان را سرافراز، غيور و مومن معرفي كرد و اظهارداشت: مردم سمنان در طول تاريخ هيچگاه از مسير يگانه پرستي منحرف نشده و همواره متدين و موحد بوده اند.
دكتر احمدي نژاد افزود: معماري، شهرسازي، ادب، سنن و فقاهت مردم اين ديار در سطح كشور ممتاز است و در طول 30 سال انقلاب اسلامي نيز استان سمنان از جمله استان هايي بوده كه بيشترين فداكاري را در راه آرمان هاي انقلاب داشته است.
رييس جمهور با اشاره به استقبال باشكوه مردم سمنان از هيات دولت اظهار داشت: ديروز مردم سمنان به بهانه استقبال از فرزندان، برگ زرين ديگري را بر صفحه افتخارات خود افزودند و اين حضور گسترده نشانه هوشمندي، موقع شناسي و عمق ايمان مردم اين ديار است.
وي اضافه كرد: حماسه اي كه ديروز مردم استان سمنان خلق كردند آثار خود را بر معادلات منطقه اي و جهاني خواهد گذاشت و قطعاً اين گونه حضور پرشور مردمي همه معادلات را تحت تاثير قرار مي دهد.
رييس جمهور با بيان اينكه امروز رفتار مردم ايران به الگويي براي بشريت تبديل شده است اظهار داشت: امروز ساختارهاي سياسي و اقتصادي دنياي مدرن در حال اضمحلال است و بشريت دنبال راه جديدي هستند كه حضور مردم تثبيت كننده اين راه و انديشه در دنياست .
رييس جمهور درادامه خطاب به مسوولان و مديران استان سمنان تصريح كرد: بايد فرهنگ مردمي بودن را در اين استان نهادينه كنيد و مصوبات دور دوم سفر را با شتاب و جديت پي گيري كنيم تا هر چه زودتر عملياتي شود.