به گزارش ایرنا، روزنامه ملیت با عنوان این که پیام احمدی نژاد انگلستان را برهم زد، به نقل از خبرنگار خود در لندن نوشت: شبکه چهار تلویزیون انگلستان که از سال 1993 میلادی به بعد به جای پیام سنتی ملکه الیزابت، همه ساله پیام مهم یکی از چهره های سرشناس جهان را به دنیای مسیحیت انتخاب کرده و به مناسبت میلاد مسیح آن را پخش می کند، در برنامه امشب خود پیام دکتر احمدی نژاد را پخش خواهد کرد.

وی با اشاره به این که در بسیاری از محافل انگلستان در مورد این مساله صحبت می شود، افزود: " کانال چهار تلویزیونی انگلستان پیام دکتر " محمود احمدی نژاد " را به مناسبت میلاد مسیح (ع) خطاب به دنیای مسیحیت امشب پخش خواهد کرد."

این روزنامه خاطر نشان کرد که کانال چهار انگلستان در سال گذشته پیام سرباز آمریکایی که در جنگ عراق دست و پای خود را از دست داده بود، پخش کرد.

ملیت نوشت : این شبکه تلویزیونی به لحاظ این که روند روابط ایران و غرب در سال جدید بیش از پیش اهمیت پیدا خواهد کرد، تصمیم گرفته است که پیام نوئل امسال را به پیام احمدی نژاد خطاب به دنیای مسیحیت اختصاص دهد.

این روزنامه در ادامه متن پیام احمدی نژاد را با عنوان " اگر مسیح زنده بود ... " به چاپ رسانده و نوشته است : احمدی نژاد سال صلح و دوستی برای دنیا آرزو کرده است.

ملیت نوشت : تصمیم شبکه تلویزیونی چهار بازتاب ها و واکنش های زیادی را به دنبال داشت

به گزارش ایرنا، روزنامه ملیت با عنوان این که پیام احمدی نژاد انگلستان را برهم زد، به نقل از خبرنگار خود در لندن نوشت: شبکه چهار تلویزیون انگلستان که از سال 1993 میلادی به بعد به جای پیام سنتی ملکه الیزابت، همه ساله پیام مهم یکی از چهره های سرشناس جهان را به دنیای مسیحیت انتخاب کرده و به مناسبت میلاد مسیح آن را پخش می کند، در برنامه امشب خود پیام دکتر احمدی نژاد را پخش خواهد کرد.

وی با اشاره به این که در بسیاری از محافل انگلستان در مورد این مساله صحبت می شود، افزود: " کانال چهار تلویزیونی انگلستان پیام دکتر " محمود احمدی نژاد " را به مناسبت میلاد مسیح (ع) خطاب به دنیای مسیحیت امشب پخش خواهد کرد."

این روزنامه خاطر نشان کرد که کانال چهار انگلستان در سال گذشته پیام سرباز آمریکایی که در جنگ عراق دست و پای خود را از دست داده بود، پخش کرد.

ملیت نوشت : این شبکه تلویزیونی به لحاظ این که روند روابط ایران و غرب در سال جدید بیش از پیش اهمیت پیدا خواهد کرد، تصمیم گرفته است که پیام نوئل امسال را به پیام احمدی نژاد خطاب به دنیای مسیحیت اختصاص دهد.

این روزنامه در ادامه متن پیام احمدی نژاد را با عنوان " اگر مسیح زنده بود ... " به چاپ رسانده و نوشته است : احمدی نژاد سال صلح و دوستی برای دنیا آرزو کرده است.

ملیت نوشت : تصمیم شبکه تلویزیونی چهار بازتاب ها و واکنش های زیادی را به دنبال داشت