نشست هسته‌ای ایران با شش کشور بزرگ دنیا نشان‌دهنده قدرت ایران است

جلیلی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند «ما اکنون از مرحله پیروزی انقلاب، تثبیت نظام اسلامی و قدرت منطقه‌ای و در نهایت قدرت بین‌المللی در حال ورود به مرحله تمدن سازی اسلامی می‌شویم»، اذعان داشت: آنها به خوبی به این امر واقف هستند که اگر این ظرفیت مستقر شده و روز به روز پیشرفت کند به مرحله تمدن‌سازی اسلامی که می‌تواند به عنوان الگو قرار گیرد، دست می‌یابد.