پاسخ ما این است که این پول برای ملت است. ما از جیب ملت می‌گیریم که عادلانه توزیع بکنیم . قرار بر این بود که آن شخصی که بیشتر مصرف می‌کند بیشتر بپردازد تا توده‌های مردم که متعادل مصرف می‌کنند از دولت یارانه بگیرند.

 

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از دولت بهار، از زمان آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، در اظهارات مخالفان رئیس جمهور سابق کشورمان همواره گزاره ای ثابت تکرار شده است. و آن اینکه چرا احمدی نژاد همه منابع حاصل از افزایش حامل های انرژی را در میان مردم توزیع کرد و چیزی به آنچه حمایت از بخش تولید نامیده می شود، اختصاص نداد.

مخالفان رئیس جمهور سابق در ادامه وی را به همین دلیل متهم به قانون گریزی می کردند. دکتر احمدی نژاد در یکی از سخنرانی های خود صراحتا به این انتقاد پاسخ می دهد: «می‌گویند اگر صد تومان به بنزین اضافه کردید ۵۰ تومان آن را به مردم و ۵۰ تومان را هم به افراد خاص بدهید. ما می‌گوییم اگر صد تومان بنزین را بالا بردیم و ۵۰ تومان به آنها دادیم ۵۰ تومان بقیه را از کجا جبران کنند؟ می‌گویند مردم ۵۰ درصد صرفه‌جویی کنند ، می‌گوییم این نشدنی است. در کدام اقتصاد یک باره ۵۰ درصد صرفه‌جویی شده است؟

ما به آنها پیشنهاد می‌دهیم که اگر صد تومان اضافه شد ۸۰ تومان را به مردم بدهیم آنها بیست درصد را صرفه‌جویی می‌کنند و دیدیم که در مرحله اول صرفه‌جویی کردند. شما می‌گویید آن ۵۰ درصد باقیمانده را به چه کسانی بدهیم؟ به عده‌ای خاص؟ این رانت درست می‌کند. البته من می‌دانم علت چیست . می‌خواهند پول زیادی را در حسابی بگذارند بعد مرتباً سفارش بفرستند که به چه کسانی بدهید. آقای وزیر اگر پول را ندادی صدایت می‌زنیم و پدرت را در می‌آوریم. من می‌فهمم چگونه است. پرونده فردی را زیر بغلشان می‌گذارند پیش مدیر عامل بانک می‌روند که باید ۵۰۰ میلیارد تومان وام بدهی. می‌گویند استحقاقش را ندارد، بدهکار است، نمی‌شود. نمی‌شود؟ پدرت را در می‌آوریم. مدیرعامل بانک را تهدید می‌کنند و به این جلسه و آن جلسه و به این کمیسیون و آن کمیته می‌کشانند و می‌خواهند یک پول بی‌صاحبی را از جیب ملت در بیاوریم و در حسابی بگذاریم، فردا هر روز تهدید کنند و سفارش بفرستند که ده میلیارد به این بدهید و دو میلیارد به این و هشت میلیارد به این بدهید.

پاسخ ما این است که این پول برای ملت است. ما از جیب ملت می‌گیریم که عادلانه توزیع بکنیم . قرار بر این بود که آن شخصی که بیشتر مصرف می‌کند بیشتر بپردازد تا توده‌های مردم که متعادل مصرف می‌کنند از دولت یارانه بگیرند.»